Poskytnuté informace za rok 2015

Databáze poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2015
 1. Kulturní akce (pdf, 148 kB)

 2. Počet narozených dětí, místa v MŠ (pdf, 142 kB)

 3. Dům Na Benátkách čp. 390, Praha-Radotín (pdf, 152 kB)

 4. Kontroly, pokuty a správní řízení Odboru živnostenského (pdf, 254 kB) 

 5. Hřiště "Pod Třešňovkou" (pdf, 293 kB)

 6. Dům Vrážská čp. 1165, Praha-Radotín (pdf, 223 kB)
  Příloha: Sdělení pod čj. 015091/13/OVDŽP/Km ze dne 12.11.2013 (pdf, 157 kB)

 7. Smlouva TSE spol. s r. o., euroAWK, s.r.o. (pdf, 151 kB)
  Příloha č. 1: Nájemní smlouva č. SML 861/2001 (pdf, 130 kB)
  Příloha č. 2: Dodatek ke smlouvě (pdf, 132 kB)

 8. Nemovitosti ve svěřené správě MČ Praha 16 (pdf, 149 kB) 

 9. Stavební povolení, Boudova ul., Praha-Lipence (pdf, 145 kB)

 10. Místní poplatky za vstupné na kulturní akce v letech 2012-2014 (pdf, 99 kB)

 11. Parkoviště ve správě MČ Praha 16 a jejich provozovatelé (pdf, 150 kB)

 12. Sankce zákazu pobytu (pdf, 153 kB)

 13. Prodej nepotřebných pozemků (pdf, 159 kB) 

 14. Těžba štěrkopísků na k.ú. Praha-Zbraslav (pdf, 156 kB)

 15. Podání odvolání (pdf, 151 kB)

 16. Skleníkový areál Radotín (pdf, 194 kB)
  Příloha č. 1 (pdf, 165 kB)

 17. Právní informační systém (pdf, 194 kB) 

 18. Stanice měření emisí (pdf, 68kB)

 19. Spolupráce MČ Praha 16 s advokátní kanceláří (pdf, 151 kB)

 20. Hornická činnost v dobývacím prostoru Zbraslav IV na ložiscích štěrkopísku Lahovice a Lahovice I (pdf, 158 kB)
  Přílohy:
  1.: Vyjádření ze dne 30.3.2010, č.j.005580/10/OVDŽP/Hd (pdf, 159 kB)
  2.: Souhlas ze dne 13.8.2010, č.j.018001/09/OVDŽP/Lh (pdf, 206 kB)
  3.: Závazné stanovisko ze dne 6.10.2011, č.j.018434/11/OVDŽP/Lh (pdf, 259 kB)
  4.: Rozhodnutí ze dne 13.6.2011, č.j.007885/11/OVDŽP/Lh (pdf, 203 kB)
  5.: Rozhodnutí ze dne 29.7.2013, č.j.020688/12/OVDŽP/Lb  (pdf, 227 kB)
  6.: Oznámení ze dne 13.4.2015, č.j.006028/15/OVDŽP  (pdf, 158 kB)