Poskytnuté informace za rok 2016

Databáze poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2016
 1. Zjednosměrnění komunikace Paškova, Praha-Zbraslav (pdf, 155 kB)

 2. Stavební projekty na r. 2016 (pdf, 54 kB)

 3. Přestupková řízení 2013-2015 (pdf, 153 kB) 

  Příloha: Počty přestupků v jednotlivých letech (pdf, 71 kB) 

 4. Uzavření smlouvy s euroAWK (pdf, 150 kB)
  Příloha č. 1: smlouva SML. 861/2001 (pdf, 130 kB)
  Příloha č. 2: dodatek č. 1 ke smlouvě 861/2001 (pdf, 132 kB)

 5. Informace o Občanském sdružení zelené Čechy (pdf, 151 kB) 

 6. Smluvní vztahy mezi MČ Praha 16 a stavebníky  (pdf, 153 kB)

 7. Poskytnutí informací o pracovnících Úřadu městské části Praha 16 (pdf, 137 kB)

 8. Odcizení občanských průkazů v r. 2016 (pdf, 157 kB)

 9. Odcizení občanských průkazů v r. 2015 (pdf, 116 kB) 

 10. Informace o případu týkajícího se cestovních dokladů a pracovnících Úřadu městské části Praha 16 (pdf, 137 kB)

 11. Neoprávněné podnikání (pdf, 302 kB)

  Příloha: Rozhodnutí ve věci neoprávněného podnikání bylo žadateli poskytnuto v plném rozsahu.