Poskytnuté informace za rok 2017

Databáze poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2017
 1. Počet zaměstnanců MČ Praha 16 od r. 2010 do 2017 (pdf, 341 kB)

 2. Svatby v objektu čp. 474 v Praze-Zbraslavi (pdf, 153 kB)

 3. Počet žádostí o trvalé/dočasné vyjmutí ze zemědělského půdního fondu (pdf, 153 kB) 

 4. Investiční plán - stavební projekty na r. 2017 (pdf, 241 kB)
  Příloha č. 1 (pdf, 100 kB)

 5. Vydané lovecké lístky cizincům (pdf, 148 kB) 

 6. Technické řešení domu (pdf, 159 kB)

 7. "Byty Chuchle" (pdf, 153 kB)
  Příloha č. 1:  č.j.: 679/17/OVDŽP ze dne 11.1.2017 (pdf, 271 kB)
  Příloha č. 2:  vyjádření ke změně DÚR Byty Chuchle vydaného IPR hl. m. Prahy dne 19.4.2017 (pdf, 238 kB)

 8. Právnické osoby splňující podmínky dle § 2 odst. 1, písm. n) zákona č. 340/2015 Sb. (pdf, 153 kB)

 9. Poskytnuté dokumenty týkající se vyměřené pokuty pro nepovolený zábor (pdf, 246 kB) 

 10. Škodliví ptáci (pdf, 194 kB)

 11. Příkaz o uložení sankce (pdf, 149 kB)
  Příloha: Příkaz ve věci byl žadateli poskytnut v plném rozsahu.

 12. Seznam veškerých správních řízení (pdf, 161 kB)

 13. Studie (pdf, 153 kB)

 14. Hornická činnost (pdf, 204 kB)
  Příloha: Informace ve věci byly žadateli poskytnuty v plném rozsahu.

 15. Smluvní vztahy mezi městskou částí a stavebníky na území městské části (pdf, 207 kB)
  Příloha: Informace ve věci byly žadateli poskytnuty v plném rozsahu.

 16. Dokumenty ke správním řízením (pdf, 155 kB)
  Příloha: Konečné sdělení (pdf, 31 kB)
  Příloha: Informace ve věci byly žadateli poskytnuty v plném rozsahu.

 17. Sdělení o počtu voličů, volby do PS Parlamentu České republiky 2017 (pdf, 145 kB)

 18. Sdělení o rušení nočního klidu (pdf, 145 kB)
Aktualizováno: 18.01.2018 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2552 x