Poskytnuté informace za rok 2018

Databáze poskytnutých informací podle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2018
 1. Údajné zúžení zeleně kvůli vzniku nových parkovacích míst na Sídlišti (pdf, 34 kB)

 2. Změna dopravního značení v ulici Strážovská (pdf, 44 kB) 

 3. Územně plánovací informace k parcele zapsané v katastru Velké Chuchle (pdf, 169 kB)

 4. Územní rozhodnutí a stavební povolení týkající se výstavby vybraných bytových projektů (pdf, 151 kB)

 5. Trhy na území MČ Praha 16 (pdf, 99,6 kB)

 6. Stavební řízení Komunikace pro rodinné domy v Praze 5 - Lipence (pdf, 51 kB)

 7. Rozhodnutí o umístění stavby, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí (pdf, 164 kB)

 8. Pozemek parc. č. 2946/1 zapsaný na LV 10002 pro k. ú. Zbraslav (pdf, 394 kB)

 9. Dokumentace akce "Dvě ubytovací zařízení a sportovní klub, včetně napojení na sítě technické infrastruktury" (pdf, 206 kB)

 10. Informace ve věci stavby "Novostavba bytového domu", Praha - Lochkov a stavby "Lipence -Statek soubor polyfunkčních a rodinných domů I. etapa - bytový dům a řadové rodinné domy" Praha - Lipence (pdf, 248 kB)

 11. Rozhodnutí k žádosti o sdělení trvalého pobytu osob na určité adrese (pdf, 157 kB)

 12. Kolektivní smlouvy (pdf,15,2 kB)

 13. Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle (pdf, 57,5 kB)

 14. Přijímání služeb MČ Praha 16 od fyzické osoby, podpora této fyzické osoby (pdf, 59,5 kB)

 15. Kontrola právnických osob Odborem živnostenským ÚMČ Praha 16 na konkrétní adrese (pdf, 49 kB)

 16. Stavební povolení novostaveb v roce 2017 a 2018  (pdf, 59,5)

 17. Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle (pdf, 58 kB)

 18. Příspěvky dobrovolným hasičům v  letech 2016 a 2017 (pdf, 18 kB)

 19. Náklady a rozsah tisku za roky 2015,2016 a 2017 (pdf,  47,2 kB)

 20. Informace o počtu voličů a počtu vydaných voličských průkazů pro volbu prezidenta 2018 (pdf,191 kB)

 21. Pozemní komunikace oblasti Pod Havlínem, Praha - Zbraslav (pdf, 40,4 kB)

 22. Rozpočet, výkaz 

 23. Informace k dotačnímu řízení  v letech 2015 - 2018 (pdf, 154 kB)

 24. Finanční prostředky z Fondů EU (pdf,29,4 kB)

 25. Řízení týkající se budovy "hasičské zbrojnice" , na adrese Žitavského 571, Praha 5 (pdf, 58,5 kB)

 26. Objekty pro školy v přírodě, finanční prostředky pro školy (pdf, 25 kB)

 27. Počet evidovaných psů (371 bajtů)

 28. Vodoprávní rozhodnutí vydané lomu Zbraslav (pdf, 155 kB)

 29. Grantový program (pdf, 151 kB)

 30. Předložení provozního řádu překladiště sypkých materiálů Přístav Radotín (pdf, 218 kB)

 31. Dodání projektové dokumentace pod názvem "Sportovní areál SC OLYMPIA RADOTÍN"  (pdf, 211 kB)
  Dodání projektové dokumentace pod názvem "Sportovní areál SC OLYMPIA RADOTÍN" - rozhodnutí MHMP (pdf, 109 kB)
 32. Dodání projektové  dokumentace "Biotop"(pdf,211 kB)
  Dodání projektové dokumentace "Biotop" - rozhodnutí MHMP (pdf, 102kB)
 33. Nebytový objekt v areálu v ulici K Přehradám č.p. 1205, Praha 5 Zbraslav (pdf, 148 kB)

 34. Žádosti ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb. (pdf, 190 kB)

 35. Informace k měsíčníku "Noviny Prahy 16" (pdf, 257 kB)

 36. Informace o etickém kodexu (pdf, 205 kB)

 37. Dotazník - Kastrační program (pdf, 276 kB)

 38. Stav řízení - stavby k-ú. Zbraslav ZO ČZS Lhota -Jarov, 252 41 Dolní Břežany (pdf, 153 kB)