Poskytnuté informace za rok 2019

Databáze poskytnutých informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2019:

 1. Přírodní parky, parky a lesoparky v MČ Praha 16. (pdf, 149 kB)

 2. Investiční plány. (pdf, 76 kB)

 3. Přehled údajů o počtech a délkách územních, stavebních, kolaudačních a společných řízeních. (pdf.480 kB)

  4. Řízení ve věci pozemku  parc .č. 1470/1, k.ú. Radotín (pdf, 168 kB)

  5.Uzavírka v ulici Zderazská , Praha 5 - Radotín (pdf, 150 kB)

  6. Informace o městském mobiliáři a zeleni (pdf,152kB)

 7. Územní a stavební řízení ve věci staveb na parc. č. 991/133, 991/132 a 991/155 k.ú. Velká Chuchle (pdf,154 kB)

  8. Stavby a stavební povolení (pdf,153 kB) 

  9. Rozhodnutí ze dne 11.1.2019, sp. zn. 016823/18/OVDŽP/Hm (pdf,149 kB)

10. Sdělení ohledně pozemku parc. č. 176/1, k.ú. Lahovice (pdf, 201 kB) 

11. Sdělení, kopie listiny - Územní rozhodnutí (pdf, 165kB)

12. Bytová problematika (pdf, 209 kB)

13. Přestupky na úseku dopravy v klidu (pdf, 148 kB)

14. Stavební povolení na stavbu v ulici Václava Rady, Praha 5 - Zbraslav (pdf, 205 kB)

15. Pravidelné poskytování kompletních podkladových materiálů k jednání Rady (pdf, 191 kB)

 16. Výklad stavebního zákona a souvisejících předpisů ohledně zásahu do vzhledu bytového domu a ohledně instalací venkovních
        klimatizačních jednotek 
(pdf, 238 kB)

 17. Informace týkající se územních řízení a jejich zpracování (pdf. 272 kB)

 18. Informace ohledně reklamního zařízení nacházejícího se na pozemku parc.č. 3168/20, kú Zbraslav (pdf. 240 kB)

 19. Stavební povolení týkající se projektu "Obytná lokalita Zbraslav Závist etapa I" (pdf. 151 kB)

 20. Informace k územnímu a stavebnímu řízení k objektu č.p. 1467 v ul. U Stárovny, Zbraslav (pdf. 206 kB)

 21. Informace o světelných místech veřejného osvětlení (pdf. 152 kB)

 22. Územní a stavební rozhodnutí, na jehož základě byla prováděna od 1.1.2010 výstavba technické infrastruktury v ulici Zdická v MČ Radotín 
        (pdf, 151 kB) 

 23. Stavba pro reklamu na pozemku parc.č. 2511/37 v katastrálním území Radotín (pdf. 232 kB)

 24. Stavba pro reklamu na pozemku parc. č. 2511/37 katastrálním území Radotín (pdf. 232 kB)

 25. Stavba pro reklamu na pozemku parc. č. 2511/1,2439/5 v katastrálním území Radotín (pdf. 232 kB)

 26. Přehled příjmů - nájemné - reklamy za rok 2016, 2017 a 2018 (pdf. 275 kB)

 27. Protokol ze dne 4.6.2019 (pdf. 194 kB)

 28. Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK s.r.o. (pdf. 151 kB)

 29. Stavba rodinného domu stojícího na pozemku parc. č. 991/611 v k.ú. Velká Chuchle (pdf. 165 kB)

 30. Sanace a revitalizace skládky Velká Chuchle (pdf. 207 kB)

 31. "ROZVOJ AREÁLU ZBRASLAV - areál policejního prezidia ČR" (pdf. 195 kB)

 32. Stavby "Rezidence Lochkov", "Přístavba,nástavba a stavební úpravy RD a změna v užívání na bytový dům", "VILADOMY HVĚZDÁRNA",
         "Vily Chuchle, Domy etapy 1. a 4"
 (pdf. 172kB)

 33. Subjekt Arev Group s.r.o., IČO: 28437900 – neuhrazené sankce (pdf. 230 kB)

 34. Vedená řízení v souvislosti s pozemkem číslo parcelní 1619/22, v k. ú. Radotín (pdf. 207 kB)
 
 35. Informace týkající se projektu výstavby nové radnice (pdf. 239 kB)

 36. Reklamní poutač v ulici Václava Rady 1453/7, Praha - Zbraslav (pdf.377 kB)

 

Vloženo: 07.01.2019 – Jana Hejrová, DiS.   |   Zveřejněno: 07.11.2019 – Barbora Havlíčková   |   Aktualizováno: 14.01.2020 – Jaroslava Bednářová ; Přečteno 1420 x