Povinné informace

Povinné informace jsou zveřejňovány podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve znění pozdějších předpisů:

 1. Název
  (Úplný název povinného subjektu)
  Městská část Praha 16

 2. Důvod a způsob založení

 3. Organizační struktura 

  Organizační struktura platná ke dni 1.10.2020 (formát pdf, 108 kB)

  Odbory úřadu

  Seznam organizací zřízených městskou částí


 4. Kontaktní spojení

  4.1 Kontaktní poštovní adresa
  Úřad městské části Praha 16
  Václava Balého 23/3
  153 00  Praha–Radotín

  4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

  4.3 Úřední hodiny
  Úřední hodiny

  4.4 Telefonní čísla
  Ústředna: 234 128 111
  Jmenný telefonní seznam úřadu a organizací zřízených Městskou částí Praha 16
  Kontakty na zařízení Městské části Praha 16

  4.5 Čísla faxu
  234 128 999

  4.6 Adresa internetové stránky
  http://www.praha16.eu
  http://www.mcpraha16.cz

  4.7 Adresa e-podatelny
  elpodatelna@praha16.eu

  Základní informace o elektronickém podání

  4.8 Další elektronické adresy
  Jmenný telefonní seznam úřadu
  Kontakty na zařízení Městské části Praha 16
  Elektronická podatelna
  E-mailové adresy odborů

 5. Případné platby lze poukázat
  19-2000861379/0800
   

 6. 00241598

 7. DIČ
  CZ00241598
   
 8. Dokumenty

  8.1 Seznamy hlavních dokumentů

  Usnesení rady

  Usnesení zastupitelstva
  Jednací řád rady
  Jednací řád zastupitelstva


  8.2 Rozpočet

 9. Žádosti o informace

 10. Příjem žádostí a dalších podání

 11. Opravné prostředky

 12. Formuláře

 13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

 14. Předpisy

  14.1 Nejdůležitější používané předpisy

  14.2 Vydané právní předpisy

  Dle Statutu hl. m. Prahy nejsou městské části Hlavního města Prahy oprávněny vydávat žádné právní předpisy.

 15. Úhrady za poskytování informací

  15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

  Sazebník úhrad podle zákona o svobodném přístupu k informacím (pdf, 77 kB)

  15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací 

  Rozhodnutí MHMP čj.: MHMP 1402618/2017 ze dne 5.9.2017 (pdf, 518 kB)

 16. Licenční smlouvy

  16.1 Vzory licenčních smluv

  K poskytování informací Městskou částí Praha 16 nejsou potřeba žádné vzory licenčních smluv. 

  16.2 Výhradní licence

  V současné době nejsou Městskou částí Praha 16 poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

 17. Výroční zprávy a informace poskytnuté podle zákona č. 106/1999 Sb.

Seznam organizací  


Další povinně zveřejňované informace:

Zveřejněno: 07.02.2014 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizováno: 13.01.2021 – Eva Javorská ; Přečteno 127427 x