Pravidla pro rozpočtové provizorium Městské části Praha 16 s účinností od 1.1.2020

Městská část Praha 16 (dále jen „MČ“) je plně závislá na schválení rozpočtu hl. m. Prahy (dále jen „HMP“) a nemůže svůj rozpočet schválit dříve než samotné HMP. Vzhledem k tomu nelze tedy plně zabezpečit, aby MČ měla schválený rozpočet do konce kalendářního roku, proto jsou předkládána v souladu s ustanoveními zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění:

 

Zveřejněno: 31.12.2019 –Admin Admin ; Přečteno 452 x