Právní úsek

  • poskytuje právní služby pro MČ, ÚMČ a organizační složky MČ ve všech oblastech právních vztahů
  • dbá na dodržování obecně závazných právních předpisů a dalších předpisů upravujících činnost MČ a ÚMČ
  • zajišťuje výklad obecně závazných právních předpisů
  • podílí se na tvorbě statutárních dokumentů MČ a ÚMČ, účastní se přípravy a projednávání jiných právně významných dokumentů a odpovídá za to, že jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy
  • poskytuje právní porady, konzultace o právních předpisech, soudních rozhodnutích a jiných právně významných aktech
  • podle požadavků MČ a ÚMČ vypracovává písemné právní rozbory a písemná právní stanoviska, vzory smluv všeho druhu a jiných písemností, které vyžadují právní asistenci
  • jedná z pověření MČ a ÚMČ v právních záležitostech před soudy a ostatními orgány, připravuje pro řízení před nimi příslušná podání a posuzuje možnost smírného řešení vzniklých neshod před soudním aj. projednáváním
  • na vyžádání poskytuje právní součinnost při správních řízeních.
Zveřejněno: 26.01.2016 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 16993 x