Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2021

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1470 ze dne 13.7.2020 vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hlavního města Prahy pro rok 2021

Veškeré informace týkající se výše vyhlášeného Programu včetně podmínek, formuláře žádosti a další potřebných formulářů k programu č. 2 a č. 5, budou k dispozici na internetových stránkách www.praha.eu.

V případě potřeby můžete kontaktovat odbor školství, mládeže a sportu MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1, oddělení regionálního školství, kontaktní osobou je Ing. Pavlína Gucká, tel. číslo 236 005 242.


Zveřejněno: 04.09.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 436 x