Program celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023

Rada hlavního města Prahy schválila usnesením č. 1895 ze dne 1.8.2022 vyhlášení Programu celoměstské podpory vzdělávání na území hl. m. Prahy pro rok 2023.

Informace týkající se výše vyhlášeného programu, včetně podmínek a formuláře žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách www.praha.eu. Lhůta pro podávání žádostí je od 26.9.2022 do 14.10.2022.

V případě potřeby můžete kontaktovat odbor školství, mládeže a sportu MHMP, Jungmannova 29/35, Praha 1, oddělení regionálního školství, kontaktní osobou je Ing. Pavlína Gucká, e-mail: pavlina.gucka@praha.eu, tel.: 236 005 242.

Zveřejněno: 29.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 270 x