Provoz školských zařízení v Radotíně od 12. dubna

Od pondělí 12. dubna se do základních škol vrací žáci prvního stupně. Třídy se v prezenční výuce budou střídat v rámci rotačního systému po týdnu. Do mateřských škol budou zatím chodit pouze předškoláci.

Ve školách bude platit povinnost nosit chirurgické roušky, ve školkách je děti mít nemusí. Pro žáky základních škol i děti v mateřských školách bude pro účast na prezenční výuce nutné dvakrát týdně ve škole podstoupit antigenní test na covid-19. Testovat se bude neinvazivní metodou z okraje nosu, k dispozici budou testy LEPU-RAPID.

Městská část Praha 16 je zřizovatelem základní školy, školy mateřské a školní jídelny. Všechna zařízení mají důležité informace na svých webových stránkách, které je nutné sledovat. 

Základní škola
www.skola-radotin.cz
 • Časový rozpis nástupu dětí do školy:
  • 12. dubna v 8.00 hodin přijdou do školy tyto třídy: 1.A, 1.B, 3.C,3.D, 4.C a 5.D.
  • 12. dubna v 8.30 přijdou: 1.C, 2.A, 2.B, 3.B, a 4.D.
  • 19. dubna v 8.00 hodin přijdou: 1.D, 2.D, 4.A, 4.B, 4.E a 5.B
  • 19. dubna v 8.30 přijdou: 2.C, 3.A, 5.A a 5. C.
 • Testování žáků:
  • Testovat se bude dvakrát týdně (v pondělí a ve čtvrtek) neinvazivními antigenními testy. Testování bude probíhat před zahájením výuky ve třídách za dodržení podmínek daných MŠMT. Testování je podmínkou pro prezenční výuku. Pokud s testováním nesouhlasíte, žák je automaticky omluven z prezenční výuky a má nárok na studijní podporu (ne na distanční výuku).

  • Kompletní informace k testování najdete na webu školy v tomto článku: https://www.skola-radotin.cz/cs/skola/skolni-akce-2020-21/navrat-deti-do-skol-od-12-dubna-2021.html a další materiály na https://testovani.edu.cz/

 • Testovat se bude AG testy (LEPU RAPID). Instruktážní video k průběhu testování na YouTube:

 • Koho se testování netýká? Testovat se nemusí žáci, kteří v uplynulých 90 dnech prodělali onemocnění covid 19 - dokládá se potvrzení lékaře, potvrzení pozitivního testu v příslušném datovém rozmezí apod. Antigenní testování 2x týdně lze nahradit PCR testem 1x týdně starým maximálně 48 hodin (ten ale nezajišťuje škola).
Školní jídelna 
www.sjradotin.cz
 • Žáci, kteří nastoupí od pondělí 12. dubna 2021 do školy, budou mít oběd automaticky přihlášen. Pokud o stravu nebudete mít zájem, je nutné si ji odhlásit.

 • Obědy jsou přihlášeny hromadně podle tříd a pouze v ty dny, kdy budou děti ve škole.

 • Objednávky je možné provést přes objednávkový systém radotínské jídelny nebo po domluvě. Kontakty: 257 911 682, 607 235 840 nebo e-mail: info@sjradotin.cz
Mateřská škola
www.msradotin.cz
 • Do mateřské školy se vrací pouze předškolní děti.
 • Setkávat se budou maximálně patnáctičlenné skupiny.
 • Děti nebudou muset nosit roušky. 
 • Testovat se bude dvakrát týdně (v pondělí a ve čtvrtek) neinvazivními antigenními testy LEPU-RAPID.
Zveřejněno: 09.04.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 457 x