Usnesení rady č.701

Radní Ing. Farník + OMH (SON) – prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení k bytu č. 29 o velikosti 1+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní Ing. Janě Morsteinové, Praha-Radotín

Číslo rady: 51
č. 701
Ze dne 04.11.2020

rada  s o u h l a s í

s návrhem na prodloužení nájemní smlouvy bytu zvláštního určení k bytu č. 29 o velikosti 1+1, Praha-Radotín svěřeného do správy nemovitostí Městské části Praha 16 paní Ing. Janě Morsteinové, Praha-Radotín.

Zveřejněno: 09.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 97 x