Usnesení rady č.719

Radní Ing. Farník + OMH (SON) - směna bytu č. 12 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín za byt č. 26 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní Bohumile Nimsové, Praha-Radotín

Číslo rady: 52
č. 719
Ze dne 18.11.2020

rada  s o u h l a s í

s návrhem na směnu bytu č. 12 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín za byt č. 26 zvláštního určení o velikosti 1+0 v Domě s pečovatelskou službou, Praha-Radotín ve svěřené správě Městské části Praha 16 paní Bohumile Nimsové, Praha-Radotín
Zveřejněno: 24.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 87 x