Usnesení rady č.718

Radní Ing. Farník + OMH - záměr pronájmu části pozemku parc.č. 357/10 v k.ú. Radotín pro umístění Z-BOXu společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9-Libeň

Číslo rady: 52
č. 718
Ze dne 18.11.2020

rada  s o u h l a s í

se záměrem pronájmu části pozemku parc.č. 357/10 v k.ú. Radotín pro umístění Z-BOXu společnosti Zásilkovna s.r.o., IČ: 28408306, Lihovarská 1060/12, 190 00 Praha 9-Libeň. 

Zveřejněno: 24.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 93 x