Usnesení rady č.1285

Radní Ing. Šiška + OMH – návrh odsouhlasení objednávky společnosti CABLETECH s.r.o., IČ: 27953564, Vídeňská 405, Praha 4, na dodávku materiálu na výplň zábradlí lávky přes Berounku z důvodu zajištění požadovaných bezpečnostních norem a možnosti předběžného užívání

Číslo rady: 95
č. 1285
Ze dne 17.08.2022
rada    s o u h l a s í
s vystavením a odesláním objednávky společnosti CABLETECH s.r.o., IČ: 27953564, Vídeňská 405, Praha 4, na dodávku materiálu na výplň zábradlí lávky přes Berounku, ve výši 818.220,- Kč včetně DPH.
Zveřejněno: 18.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 209 x