Radotín podporuje volnočasové aktivity. Letos se rozdělí téměř 1,1 milionu korun

Částkou téměř 1,1 milionu korun podpoří Městská část Praha 16 projekty volnočasových aktivit, sportu a kultury. Přidělení dotací schválilo Zastupitelstvo městské části Praha 16 na svém zasedání 25. března.

Radotínská radnice i letos podpoří formou dotací přínosné projekty především těch subjektů, které dlouhodobě, kvalitně a systémově pracují s místními dětmi a mládeží, dále organizací participujících na pořádání místních kulturně společenských akcích, ale například i jednorázové akce, které propagují městskou část, nejen v rámci hlavního města Prahy, ale i daleko v zahraničí. 

Cílem poskytování dotací z rozpočtu Městské části Praha 16 je podpora celoroční činnosti subjektů a jednorázových volnočasových, sportovních, kulturních a společenských akcí určených pro obyvatele této městské části všech věkových skupin nebo prezentujících městskou část. Radotínská radnice se tímto způsobem snaží maximálně podpořit programy určené dětem a mládeži. 

Karel Hanzlík
"Jsem rád, že se díky dlouhodobě dobrému hospodaření daří z rozpočtu městské části uvolňovat významná částka na podporu nejrůznějších aktivit pro radotínské občany všech věkových skupin", 
sděluje radotínský starosta Karel Hanzlík a dodává: "V některých případech, především pro větší radotínské organizace, se jedná o důležité finanční prostředky, kterými mohou udržet stávající nabízenou kvalitu či rozvíjet svoje aktivity dál."


Dotační komise v letošním roce hodnotila 104 žádostí, což je o osm více než v roce 2018. Jednotlivé žádosti posoudila a vyhodnotila, u každého projektu pak doporučila pro jednání radotínských radních, zda a v jaké výši by měla být dotace poskytnuta. Návrh v podobě přidělení dotací pro 73 projektů v celkové výši 1 083 000 Kč začátkem března nejdříve odsouhlasila městská rada a následně na svém veřejném zasedání 25. března i Zastupitelstvo městské části Praha 16.

Vypsání dotačních řízení neziskovým organizacím ze strany radotínské radnice je tradiční záležitostí, dotace jsou udělovány každoročně již od roku 2005 (tehdy se rozdělovalo 300 tisíc Kč).

V prvním dubnovém týdnu bude zveřejněn podrobný přehled jednotlivých žádosti i všech podpořených projektů. Úspěšní žadatelé budou následně vyzváni k převzetí a podpisu dotačních smluv. 
Zveřejněno: 28.03.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 2194 x