Rozhodnutí o prominutí místního poplatku z pobytu od 1. ledna do 31. března 2021

Úřad městské části Praha 16 jako správce místních poplatků, podle ustanovení § 16b zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o místních poplatcích“) a podle ustanovení § 259 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), rozhodl z moci úřední o prominutí místního poplatku z pobytu, který je stanoven obecně závaznou vyhláškou č. 18/2019 Sb. hl. m. Prahy, o místním poplatku z pobytu, za období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, a to v plné výši stanovené sazby, z důvodu mimořádné události.

Zveřejněno: 03.03.2021 – Kateřina Valínová ; Přečteno 217 x