Usnesení rady č.713

STA + KÚ (Personální úsek) - jmenování vedoucí Místní knihovny Radotín na dobu určitou a stanovení jejího platu

Číslo rady: 52
č. 713
Ze dne 18.11.2020

rada  j m e n u j e

s účinností od 1. prosince 2020 Mgr. Sabinu Krejčí vedoucí Místní knihovny Radotín, se sídlem Loučanská 1406/1a, Praha-Radotín, organizační složky Městské části Praha 16, a to na dobu určitou (na dobu mateřské, rodičovské dovolené, případně poskytnutého neplaceného volna v souvislosti s péčí o dítě Bc. Michaely Laškové, vedoucí Místní knihovny Radotín), s tříměsíční zkušební dobou a stanovuje jí plat v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění, nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, a dle usnesení Rady městské části Praha 16 č. 444/2015 ze dne 9. prosince 2015. Vznik pracovního poměru je podmíněn doložením zdravotní způsobilosti k práci.
Zveřejněno: 24.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 74 x