Usnesení rady č.1283

STA + KÚ (ÚKŘ) - návrh uzavření Dohody o výkonu činnosti člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín

Číslo rady: 95
č. 1283
Ze dne 17.08.2022
rada  s o u h l a s í
s podáním výpovědi Dohody o výkonu činnosti člena Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín, na základě žádosti velitele JSDH Radotín, s panem OSOBNÍ ÚDAJE, a to z jeho rodinných důvodů, které mu znemožňují plnit povinnosti člena JSDH.
Zveřejněno: 18.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 227 x