Usnesení rady č.692

STA + OE - informace o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 10/2020 do čísla 12/2020

Číslo rady: 51
č. 692
Ze dne 04.11.2020

rada  s c h v a l u j e

informaci o úpravách rozpočtu Městské části Praha 16 od čísla 10/2020 do čísla 12/2020.

Zveřejněno: 09.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 87 x