Usnesení rady č.693

STA + OE - poskytnutí finančního daru organizaci Humanitární pomoc Ukrajině, z.s.

Číslo rady: 51
č. 693
Ze dne 04.11.2020

rada  s o u h l a s í

s poskytnutím finančního daru organizaci Humanitární pomoc Ukrajině, zapsaný spolek,
IČ: 04169689, se sídlem: Dříteň 43, 373 51 Dříteň, určeného na zajištění nákupu školních potřeb pro ukrajinské děti žijící v postižených oblastech v celkové výši 10.000 Kč.
Zveřejněno: 09.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 97 x