Usnesení rady č.707

STA + OE - příprava návrhu zmírnění ekonomických důsledků vyplývajících z vyhlášeného nouzového stavu a opatření Vlády ČR v boji proti koronavirové pandemii a nemoci COVID-19 pro právnické a fyzické osoby pronajímající si komerční prostory ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16

Číslo rady: 52
č. 707
Ze dne 18.11.2020

rada  s o u h l a s í

s projednáním úlevy na nájemném nebytových prostor ve vlastnictví hl. m. Prahy se svěřenou správou Městské části Praha 16 pro právnické a fyzické osoby, které mají v prostorách městské části sídlo nebo provozovnu a byla jim v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu, na základě usnesení Vlády České republiky ze dne 5. října 2020 a souvisejících karanténních opatření znemožněna nebo omezena činnost, a to okamžitě po zrušení nouzového stavu a karanténních opatření přijatých Vládou České republiky z důvodu známosti délky jejich trvání, které bude v úlevě zohledněno. 
Zveřejněno: 24.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 58 x