Usnesení rady č.694

STA + OE - prominutí úhrady za pronájem reklamní plochy za rok 2020 pro právnickou osobu Pražské Benátky, s.r.o., IČ: 25759051, se sídlem: Platnéřská 4, Praha 1, které v souvislosti s realizací projektu „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ a tím spojené uzavírce části Karlické ulice nebylo umožněno plně využívat pronajímané reklamní plochy

Číslo rady: 51
č. 694
Ze dne 04.11.2020

rada  s o u h l a s í

s prominutím části úhrady faktur za pronájem reklamní ploch společnosti Pražské Benátky, s.r.o.,
IČ: 25759051, se sídlem: Platnéřská 4, Praha 1 v celkové výši 45.375 Kč, které odpovídají výši úhrady za pronájem po dobu od července do prosince 2020, a to v souvislosti s realizací projektu „Optimalizace trati Praha-Smíchov (mimo) – Černošice (mimo)“ a tím spojené uzavírce části Karlické ulice probíhající od 7. března 2020, kde je reklamní poutač umístěn. 
Zveřejněno: 09.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 87 x