Usnesení rady č.691

STA + OE - úprava rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 12/2020

Číslo rady: 51
č. 691
Ze dne 04.11.2020

rada  s c h v a l u j e

úpravu rozpočtu Městské části Praha 16 číslo 12/2020, která zvyšuje schválený rozpočet na rok 2020 o částku 6.000.000 Kč na straně příjmů i výdajů tak, že uskutečněním úprav rozpočtu bude na straně příjmů částka 203.047.500 Kč a na straně výdajů 245.286.200 Kč.
Zveřejněno: 09.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 98 x