Usnesení rady č.1219

STA + OE – závěrečný účet hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2021

Číslo rady: 89
č. 1219
Ze dne 25.05.2022

rada  s o u h l a s í

se závěrečným účtem hospodaření Městské části Praha 16 za rok 2021 v předloženém znění.

Zveřejněno: 31.05.2022 – Martina Stará ; Přečteno 107 x