Usnesení rady č.1221

STA + OE - změna odpisového plánu na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 1112/3, Praha-Radotín

Číslo rady: 89
č. 1221
Ze dne 25.05.2022

rada  s c h v a l u j e

změnu odpisového plánu na rok 2022 příspěvkové organizace Základní škola Praha – Radotín, IČ: 70874263, se sídlem Loučanská 11128/3, Praha-Radotín na celkovou částku odpisů ve výši 194.235 Kč.

Zveřejněno: 31.05.2022 – Martina Stará ; Přečteno 91 x