Usnesení rady č.697

STA + OMH (SON) - záměr na výpůjčku nemovitosti Hasičské zbrojnice, Karlická 1733/6a, Praha-Radotín vypůjčiteli Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Praha 16 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 5/17, Praha-Radotín

Číslo rady: 51
č. 697
Ze dne 04.11.2020

rada  s o u h l a s í

s návrhem záměru na výpůjčku nemovitosti Hasičské zbrojnice, Karlická 1733/6a, Praha-Radotín vypůjčiteli Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Sbor dobrovolných hasičů Praha 16 - Radotín, náměstí Osvoboditelů 5/17, Praha-Radotín.
Zveřejněno: 09.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 93 x