Usnesení rady č.696

STA + OMH - plán zimní údržby komunikací v Městské části Praha 16 – Radotín v období 2020 - 2021

Číslo rady: 51
č. 696
Ze dne 04.11.2020

rada  s o u h l a s í

s návrhem plánu zimní údržby komunikací v Městské části Praha 16 v období 2020 – 2021.

Zveřejněno: 09.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 94 x