Usnesení rady č.1294

STA + OMH - uzavření Nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9-Horní Počernice, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 345 a parc.č. 357/1 v k.ú. Radotín o souhrnné výměře 1880 m2, včetně stavby bez čp/če – průmyslového objektu, za účelem zřízení staveniště k uskladnění stavebního materiálu a zřízení provozního zázemí společnosti

Číslo rady: 98
č. 1294
Ze dne 14.09.2022

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Nájemní smlouvy mezi pronajímatelem Městskou částí Praha 16 a nájemcem společností Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., Náchodská 2421, Praha 9-Horní Počernice, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 345 a parc.č. 357/1 v k.ú. Radotín o souhrnné výměře 1880 m2, včetně stavby bez čp/če – průmyslového objektu, za účelem zřízení staveniště k uskladnění stavebního materiálu a zřízení provozního zázemí společnosti.
Zveřejněno: 21.09.2022 – Martina Stará ; Přečteno 132 x