Usnesení rady č.1278

STA + OMH - uzavření Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhými směňujícími manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2510/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2510/14, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín výměře 108 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3076/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 3076/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 ve vlastnictví manželů OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílné výměry směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16

Číslo rady: 95
č. 1278
Ze dne 17.08.2022
rada    s o u h l a s í
s uzavřením Směnné smlouvy mezi první směňující Městskou částí Praha 16 a druhými směňujícími manželi OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 2510/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 2510/14, ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Radotín výměře 108 m2 ve vlastnictví hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 3076/2, ostatní plocha, silnice v k.ú. Radotín označené Geometrickým plánem č. 3932-56/2022 jako pozemek parc.č. 3076/5, ostatní plocha, jiná plocha o výměře 25 m2 ve vlastnictví manželů OSOBNÍ ÚDAJE a OSOBNÍ ÚDAJE, včetně finančního vyrovnání rozdílné výměry směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16. 
Zveřejněno: 18.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 226 x