Usnesení rady č.1290

STA + OMH - uzavření Smlouvy o předání práv a povinností stavebníka na stavbu „Přeložení cyklostezky A11, lávka přes náměstí Osvoboditelů“ mezi Městskou částí Praha 16, Hlavním městem Prahou a Správou železnic, státní organizací, za účelem zajištění realizace stavebních úprav na pozemcích Hlavního města Prahy

Číslo rady: 97
č. 1290
Ze dne 31.08.2022

rada  s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o předání práv a povinností stavebníka na stavbu „Přeložení cyklostezky A11, lávka přes náměstí Osvoboditelů“ mezi Městskou částí Praha 16, Hlavním městem Prahou a Správou železnic, státní organizací, za účelem zajištění realizace stavebních úprav na pozemcích Hlavního města Prahy.

Zveřejněno: 05.09.2022 – Martina Stará ; Přečteno 163 x