Usnesení rady č.1224

STA + OMH – uzavření Smlouvy o zajištění stravování mezi odběratelem Městskou částí Praha 16 a dodavatelem Compass Group Czech Republic s.r.o., Jankovcova 1603/47a, Praha 7, jejímž předmětem je dočasné zajištění stravovacích služeb klientům Pečovatelské služby Praha-Radotín

Číslo rady: 89
č. 1224
Ze dne 25.05.2022

rada   s o u h l a s í

s uzavřením Smlouvy o zajištění stravování mezi odběratelem Městskou částí Praha 16 a dodavatelem Compass Group Czech Republic s.r.o., Jankovcova 1603/47a, Praha 7, jejímž předmětem je dočasné zajištění stravovacích služeb klientům Pečovatelské služby Praha-Radotín.
Zveřejněno: 31.05.2022 – Martina Stará ; Přečteno 104 x