Usnesení rady č.709

STA + OMH - uzavření směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a společností HUGO INVEST s.r.o., IČ: 27450414, Křižíkova 53/52b, Praha 8-Karlín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 521 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „c“ o výměře 240 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 518 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „d“ o výměře 79 m2 ve vlastnictví společnosti HUGO INVEST s.r.o., včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16

Číslo rady: 52
č. 709
Ze dne 18.11.2020

rada  s o u h l a s í

s uzavřením směnné smlouvy mezi Městskou částí Praha 16 a společností HUGO INVEST s.r.o., IČ: 27450414, Křižíkova 53/52b, Praha 8-Karlín, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 521 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „c“ o výměře 240 m2 ve vlastnictví Hlavního města Prahy a svěřené správě Městské části Praha 16 za část pozemku parc.č. 518 v k.ú. Radotín označené geometrickým plánem jako část „d“ o výměře 79 m2 ve vlastnictví společnosti HUGO INVEST s.r.o., včetně finančního vyrovnání rozdílu v ceně směňovaných pozemků ve prospěch Městské části Praha 16.
Zveřejněno: 24.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 67 x