Usnesení rady č.1279

STA + OMH - uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), brána na pozemek 1316/1 v k.ú. Radotín“ na pozemku parc. č. 2590/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem ZO OSŽ Správa železniční dopravní cesty s.o., Prvního pluku 211/5, Praha-Karlín

Číslo rady: 95
č. 1279
Ze dne 17.08.2022
rada    s o u h l a s í
s návrhem na uzavření smlouvy o právu provést stavbu „Optimalizace trati Praha Smíchov (mimo) – Černošice (mimo), brána na pozemek 1316/1 v k.ú. Radotín“ na pozemku parc. č. 2590/1 v k.ú. Radotín, ve svěřené správě Městské části Praha 16, se stavebníkem ZO OSŽ Správa železniční dopravní cesty s.o., Prvního pluku 211/5, Praha-Karlín.

Zveřejněno: 18.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 168 x