Usnesení rady č.1227

STA + OMH – vyhlášení výsledku poptávkového řízení a uzavření smlouvy v rámci „Zajištění ostrahy majetku a osob v centru Radotína“ s agenturou Martin Břeň, IČ: 66486279, K přístavišti 604, Praha 5-Zbraslav

Číslo rady: 89
č. 1227
Ze dne 25.05.2022

rada  s o u h l a s í

s vyhlášením výsledku poptávkového řízení a uzavřením smlouvy v rámci „Zajištění ostrahy majetku a osob v centru Radotína“ s agenturou Martin Břeň, IČ: 66486279, K přístavišti 604, Praha 5-Zbraslav, na období od 1. června do 31. října 2022, za cenu 604.264,32 Kč včetně DPH.
Zveřejněno: 31.05.2022 – Martina Stará ; Přečteno 104 x