Usnesení rady č.1280

STA + OMH - záměr prodeje pozemku parc.č. 2286/24, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 vlastníkovi stavby bez č.p./č.ev. – garáže paní OSOBNÍ ÚDAJE

Číslo rady: 95
č. 1280
Ze dne 17.08.2022
rada   s o u h l a s í
se záměrem prodeje pozemku parc.č. 2286/24, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Radotín o výměře 22 m2 vlastníkovi stavby bez č.p./č.ev. – garáže paní OSOBNÍ ÚDAJE.
Zveřejněno: 18.08.2022 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 172 x