Schválené rozpočty příspěvkových organizací na rok 2021 a střednědobé výhledy rozpočtů těchto organizací do roku 2023

Městská část Praha 16 v souladu s ustanovením § 28a zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, zveřejňuje rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací Městské části Praha 16 pro rok 2021.

 V listinné podobě jsou výše uvedené dokumenty k nahlédnutí na Odboru ekonomickém Úřadu městské části Praha 16, náměstí Osvoboditelů 21/2a, 153 00 Praha-Radotín, v kanceláři číslo 4. 

Zveřejněno: 28.12.2020 – Kateřina Valínová ; Přečteno 441 x