Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Karel Hanzlík
během března pocítíme naplno zásadní práce na modernizaci železniční trati. Na dlouhých devět měsíců se z důvodu výstavby nové mostové konstrukce zneprůjezdní Karlická ulice. Uvědomuji si, že se život v Radotíně výrazně zkomplikuje.

Mám však pocit, že jsme udělali maximum možného, abychom snížili dopady na běžné dění v Radotíně. Nezablokovali jsme stavební řízení, jako v sousední Velké Chuchli, kde se práce na mimoúrovňovém křížení železnice zatím nerozběhnou. A pokud nedojde ke shodě mezi tamní radnicí, Správou železnic, policií a Technickou správou komunikací, ani se do pohybu dát nemusí. To bude pro všechny řidiče projíždějící okolo chuchelského přejezdu kvůli pravidelným zácpám hodně nepříjemné. Nehledě na bezpečnostní rizika.

My v Radotíně jsme nedali přednost osobním zájmům a nezachovali jsme se nijak alibisticky tím, že bychom tyto starosti účelově přesunuli na léta budoucí, kdy bude na radnici třeba jiné personální složení. Nechceme totiž po sobě zanechat podobné dědictví, jakým se může chybějící nadjezd nad chuchelským kolejištěm stát.

Proto jsme se Správou železnic posledních pět let pravidelně vyjednávali, abychom dosáhli maxima výhod pro radotínské obyvatele. A také aby byl Radotín zase o něco bezpečnějším a příjemnějším místem k životu. Díky tišším a spolehlivějším vlakům na novém kolejišti, novému přemostění na Horymírově náměstí, protihlukovým stěnám, v roce 2022 zrušenému přejezdu v ulici Na Betonce a také díky připravované lávce pro pěší lemující trať nad hlavní Karlickou ulicí. 


Váš Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16
Zveřejněno: 27.02.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 972 x