Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Karel Hanzlík

koronavirová epidemie šířící se světem zcela bezprecedentně zasáhla životy každého z nás. Od začátku minulého týdne na radotínské radnici pravidelně zasedá krizový štáb, jehož členy jsou kromě příslušných zástupců radnice a úřadu také velitelé zdejších jednotek hasičů, policie, strážníků a také další lidé, kteří mají na fungování městské části největší vliv. Všechna nařízení vlády bezodkladně zavádíme do života v Radotíně. Některá opatření děláme i v předstihu v souladu se zákonnými kompetencemi a možností samospráv. Zavřeli jsme základní školu, omezili jsme fungování úřadu jen na pondělí a středu dopoledne, provoz přerušil bazén, všechna sportoviště, knihovna, kulturní středisko Koruna i kino. Vedení radnice rozhodlo, že provoz v mateřské škole poběží až do minulého pátku, aby si především pracující rodiče vyřešili či zajistili hlídání svých ratolestí.

Nyní probíhají také organizační opatření ve zdravotnickém zařízení. Především jsme ale od samého počátku napřímili pozornost k seniorům, kteří jsou v této chvíli nejohroženější skupinou obyvatel. Naše pečovatelská služba zajišťuje rozvoz nákupů, léků a také jídel pro všechny radotínské důchodce, kteří o to projeví zájem. Potěšila mě skutečnost, že se rychle ozvalo několik dobrovolníků, kteří nabídli svou pomoc při řešení složité situace. Moc jim za projevenou solidaritu děkuji.

Od pondělí platí v celé České republice zákaz volného pohybu lidí. Žádám vás, abyste tento zákaz dodržovali. Pohyb po Radotíně by se měl, stejně jako v jiných částech republiky, omezit pokud možno jen na to nejnutnější: na cesty do práce a z práce, na cestu za nezbytnými nákupy, k lékaři nebo za blízkými. Nový druh koronavirové nákazy se bohužel šíří velmi rychle a není jiné cesty, jak jí zabránit než omezením kontaktů mezi lidmi na minimum. Apeluji na nás všechny: Chovejme se zodpovědně a ohleduplně nejen k sobě, ale i vůči druhým. Nepodceňujme situaci. Důkladně dodržujme všechny hygienické zásady, zejména mytí rukou, hygienu při nákupech a během přípravy pokrmů. Při kašli a kýchání si je nutné zakrývat ústa a nos. V obchodech, ve vlaku nebo autobusu dodržujme dostatečnou vzdálenost od jiných osob. A také nezbývá než se vyvarovat kontaktu s viditelně nemocnými lidmi s příznaky respiračních onemocnění, jakými jsou kašel a kýchání. Hlavně Vás žádám o rozvážné a klidné jednání bez vytváření jakékoliv paniky.

Věřím, že koronavirus společně zvládneme. Přeji vám pevné zdraví!

Váš Karel Hanzlík, starosta Městské části Praha 16 (Radotín)

Aktuální informace o dění v Radotíně sledujte na našich internetových stránkách www.mcpraha16.cz a na našem profilu na Facebooku – Radotín (Praha 16).


Zveřejněno: 30.03.2020 – Eva Javorská ; Přečteno 944 x