Slovo starosty

Vážení spoluobčané,

Slovo starosty
tento úvodník píšu v době, kdy se dramaticky zvyšuje počet nakažených a není jasné, jaká opatření v boji s koronavirem budeme muset v příštích dnech přijmout. 

Nevíme ani, zda se uskuteční naplánované kulturní a sportovní akce, tedy například i oblíbené Havelské posvícení, které již několik měsíců připravujeme s tímto rizikem. Poznámka redakce: Havelské posvícení bylo zrušeno. Více informací v příloze, která je v Radotíně distribuována společně s aktuálním číslem Novin Prahy 16 (pdf, 66 kB). Zvýšenou pozornost už zase upíráme k našim seniorům, doufáme, že se nepřeruší školní docházka. 

Nadále se snažíme o to, aby Radotín trpěl co nejméně pod tíhou modernizace železnice. Provoz v tunýlku konečně řídí světelná signalizace, která přinesla velké zklidnění dopravy u samotného podjezdu i v celé Prvomájové ulici. Práce na železnici už probíhají téměř rok, i když počátky stavby nebyly pro nás tak citelné. Ještě zhruba dva měsíce musíme vydržet komplikace způsobené výstavbou zcela nového mostu u Horymírova náměstí. Pak sice budou následovat jiná omezení, ale nejsložitější období už snad budeme mít za sebou. 

Nakonec se chci rozloučit s Jiřím Holubem, dlouholetým polistopadovým starostou Radotína. Zesnul na konci srpna, kdy už minulé vydání novin bylo v tiskárně. V mnohém byl nejen mně příkladem, nastartoval přeměnu naší městské části na místo, kde se dobře žije. Za to i za mnohé další Jiřímu z celého srdce děkuji! 

Přeji vám pevné zdraví a pokud možno krásný začátek podzimu! 

Váš Karel Hanzlík
starosta Městské části Praha 16 (Radotín)

Zveřejněno: 30.09.2020 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 773 x