Soutěž JuniorErb 2017

JuniorErb 2017Hlavní město Praha vyhlásilo 7. ročník krajského kola soutěže JuniorErb, určené mladým tvůrcům webových stránek spojených s místem bydliště či školou.  Zapojit se mohou jak jednotlivci, tak týmy. Uzávěrka přihlášek je 28. února 2017.  

Soutěž pořádá Spolek Český zavináč (www.ceskyzavinac.cz), partnerem soutěže je Jednota školských informatiků (www.jsi.cz) a na organizaci se podílí odbor informatiky MHMP.

Soutěž je určena mladým lidem do 19 let, kteří se aktivně zajímají o internet a tvorbu webových stránek spojených s místem bydliště či školou. Nemusí jít jen o tvůrce-programátory, ale i o autory, kteří web tvoří obsahově, např. pomocí dostupných publikačních systémů.

Například:

  • webové stránky obce, města v ČR
  • webové stránky školy
  • webové stránky sportovního oddílu (neprofesionálního)
  • webové stránky sdružení (Skaut, SOKOL, dobrovolní hasiči, kulturní spolek apod.)
  • webové stránky týkající se určitého regionu (např. mapování studánek, památných stromů, cyklostezek apod.)
  • webové stránky místních pamětihodností (hrad, zámek, kostel, kaplička ...)

Zapojit se mohou jak jednotlivci, tak týmy. Podmínkou je, aby přihlašovatel či 2/3 týmu byli mladší 19 let (datum narození po 28. únoru 1998). Může se jednat i o školní třídy, které vytvářejí podobné projekty v rámci výuky (ročníkové práce apod.).

Soutěž je vhodná nejen pro střední, ale i pro základní školy.

Jak se zapojit?

Víte-li o šikovném studentovi ve vaší třídě nebo ve vašem okolí, nabídněte mu účast v soutěži.

Kde a do kdy se přihlásit?

Do soutěže se přihlašuje na webových stránkách www.ceskyzavinac.cz do 28. února 2017.  

29. března 2017 proběhne slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen.

Vyhodnocení celostátního kola proběhne 3. dubna 2017 na konferenci ISSS v Hradci Králové.

Přínos pro soutěžícího a pro školu?

Pro vítěze jsou připraveny hodnotné ceny (v minulých ročnících to byl např. externí disk, tablet apod.).

Soutěžící může porovnat své schopnosti v tvorbě webových stránek se svými vrstevníky, navázat zajímavé kontakty, promluvit si s odborníky na informační technologie, a to především na konferenci ISSS (3. – 4. dubna 2017 v Hradci Králové).

Škola se díky soutěži může zviditelnit nejen v rámci svého kraje (některé kraje vyhlašují krajská kola), ale v případě úspěchu jejího soutěžícího (-ích) i v rámci celé republiky. Rovněž je zde šance navázat spolupráci s místní samosprávou, popř. ji ještě zintenzivnit (zapojit své žáky do tvorby některé z podstránek obecního webu).

Kontakty

Informace o soutěži podá Roman Falhar (ze spolku Český zavináč)
email: falhar@ceskyzavinac.cz, tel.:  777 250 891
Ing. Renata Tomanová (z odboru informatiky MHMP)
email:renata.tomanova@praha.eu, tel.: 236 002 660 nebo 731 674 611

Příloha: dopis primátorky
Zveřejněno: 20.02.2017 –Kateřina Drmlová ; Přečteno 6509 x