Stavba kulturně komunitního centra, 13.7.2021

Na stavbě „NOVÉ KORUNY“ se pilně pracuje. Co se tu děje? Jde o čtyři různé projekty. Vzniká tady komunitní centrum, Dům na půli cesty, z Výpadové ulice se sem přestěhuje Policie České republiky a nové prostory získá základní umělecká škola. Dokončení je plánováno na konec letošního léta.

Nejdál postoupila stavba objektu určeném pro policejní sbor, kde finišuje pokládka povrchu. Zbývá jen instalace skleněných příček mezi kancelářemi a chodbou a dokončení schodiště včetně zábradlí. V přehrávacím sále v přízemí stavby, který bude využívat umělecká škola, se pracuje na stavbě jeviště. Připravuje se pokládka finálních povrchů na chodbách i v baletním sále. V komunitním centru se aktuálně aplikuje nivelační hmota. 

Pracuje se i venku. Před objektem policie a „zušky“ (vedle stanice dobrovolných hasičů) se na místě budoucího parkoviště pokládají zatravňovací dlaždice. Ve vnitrobloku Koruny se dokončuje zděný plot směrem do Karlické, který bude zvenku obložen přírodním kamenem a fasádou, na dvoře probíhá pokládka dlažby. Čeká se na dodávku dřevěných trámů potřebných pro montáž konstrukce předsazené fasády 

Zveřejněno: 14.07.2021 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1726 x