• Oznámení o pokračování společného řízení

    02.06.2023 / Praha-Radotín, Zklidnění Prvomájové ulice, parc.č. 357/11, 357/35, 403/1, 403/3, 404, 540/11, 643/2, 2524/1, 2524/2, 2591/1, 2596, 2611, 2612, 2613/1, 2614/2, 2615, 2616, 2618, 2619, 2621, 2622/1, 2622/2, 2644/10, 528/3 v katastrálním území Radotín
  • Výzva, usnesení

    29.05.2023 / Obytný soubor Zbraslav Panské zahrady, Praha - Zbraslav