Svoz a třídění odpadu

BIOODPAD


VELKOOBJEMOVÉ KONTEJNERY
 • Sběr velkoobjemového odpadu, včetně bioodpadu je financován Magistrátem hl. m. Prahy a zajišťován společností Pražské služby, a.s.
Rozpis svozu kontejnerů na velkoobjemový odpad podzim 2021
Velkoobjemový kontejner je přistaven vždy po dobu čtyř hodin. Po celou tuto dobu je u kontejneru přítomna obsluha. Do kontejnerů je možné odložit starý nábytek, koberce a linolea, staré lyže, snowboardy, kola, umyvadla nebo WC mísy.

Do kontejneru lze odložit listí, trávu, větve, spadané ovoce, neznečištěnou zeminu, případně kuchyňský odpad rostlinného původu. Nelze sem odevzdávat živočišný odpad.


KOVOVÉ OBALY

Do kontejnerů na kovové obaly je možné odložit prázdné kovové:

 • konzervy,
 • nápojové plechovky,
 • tuby,
 • uzávěry,
 • víčka,
 • zvířecí konzervy.
Kontejnery na kovové obaly jsou umístěny v těchto vybraných stanovištích sběrných nádob na tříděný komunální odpad:

 • Zderazská u č.p. 98 (u garáží)

 • Věštínská x Výpadová (na parkovišti u Penny Marketu) 

 • Strážovská u č.p. 113

Podzemní kontejnery, do nichž lze vhazovatvyzaduji "kovový odpad" se nacházejí v těchto lokalitách (viz článek Do podzemních kontejnerů lze od ledna vhazovat i kovy):

 1. Prvomájová
 2. Horymírovo náměstí
 3. Sídliště
 4. Věštínská
 5. Prvomájová
 6. Loučanská
 7. Josefa Kočího 
 8. Obslužná

NEBEZPEČNÝ ODPAD

Informace k elektronickému ohlašování přepravy nebezpečných odpadů platných od 1.1.2018 (pdf, 329 kB)

Mobilní sběr nebezpečných odpadů a jedlých potravinářských tuků a olejů z domácností (pdf, 124 kB)

Svoz organizuje Hlavní město Praha.

NEPOUŽITÉ LÉKY

Nejjednodušším a zároveň správným způsobem je odevzdat je přímo v lékárně. Použitá či neupotřebená léčiva lze odevzdat i ve sběrných dvorech hl. m. Prahy či v rámci mobilního svozu nebezpečných odpadů.

Více v článku: Nepoužité léky nepatří do koše, ale do lékárny

vyzaduji

POTRAVINÁŘSKÉ OLEJE A TUKY 

Použité potravinářské oleje a tuky v uzavíratelných obalech (nejlépe v PET lahvích) lze odevzdat do sběrného dvora např. v ul. V Sudech 1488/2 v Praze-Radotíně 

Sběrný dvůr na Google Maps

Oleje a tuky vylévané do odpadu zatěžují nejen kanalizační síť, ale také svody v samotných domech, které se pak více ucpávají. 

Více v článku: Kam s olejem po smažení?

TEXTIL 

Kontejnery na použitý textil jsou umístěny na těchto místech v Radotíně
 1. Areál sběrného dvora, V Sudech 1488/2, Praha-Radotín

 2. Parkoviště na náměstí Osvoboditelů, Praha-Radotín

 3. Loučanská ulice (vedle K+R a Klubu Radotín), Praha-Radotín

 4. Před sběrným a výdejním střediskem Diakonie církve československé husitské v Prvomájové ulici, Praha-Radotín

 5. "Staré" Sídliště (před samoobsluhou), Praha-Radotín
Darovat zde můžete ošacení dětské, dámské i pánské; letní i zimní, lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, deky, peřiny a polštáře, spacáky, nepoškozenou obuv (svázanou gumičkami).

Kontejner na použitý textil na náměstí Osvoboditelů  Kontejner na použitý textil v ulici Na Betonce Kontejner na použitý textil v Loučanské ulici


TŘÍDĚNÝ ODPAD

Mapa tříděného odpadu na území HMP

Podzemní kontejnery:
Horymírovo náměstí, nám. Osvoboditelů, Sídliště (2x), Prvomájová

Podzemní kontejnery na Horymírově náměstí v Radotíně Podzemní kontejnery v Radotíně Podzemní kontejnery na "starém" Sídlišti v Radotíně Podzemní kontejnery na "starém" Sídlišti v Radotíně Podzemní kontejnery v Radotíně 

1. dubna 2017 byla zprovozněna tato tři stanoviště podzemních kontejnerů:

Podzemní kontejnery v Loučanské ulici, 3.4.2017 Podzemní kontejnery v Prvomájové ulici Podzemní kontejnery v ulici Josefa Kočího

1. května 2017 byly zprovozněny tyto podzemní kontejnery:

Podzemní kontejnery u autobusového terminálu ve Věštínské ulici, 3.4.2017 Podzemní kontejnery na náměstí Osvoboditelů (za Albertem), 27.3.2017


Odpovědi na nejčastější dotazy k povinnostem vozových společností zajišťujících svoz směsného komunálního odpadu a využitelných složek od občanů na území hl. m. Prahy, které se týkají zajišťování úklidu na stanovištích směsného a separovaného odpadu zřízených na území města. 
Celoroční svoz bioopadu
Zveřejněno: 23.11.2015 – Jana Hejrová, DiS.   |   Aktualizoval: Eva Javorská ; Přečteno 18569 x