Usnesení rady č.704

TAJ + OMH - provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. prosince 2020

Číslo rady: 51
č. 704
Ze dne 04.11.2020

rada  schvaluje

provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 ke dni 31. prosince 2020 podle Nařízení tajemníka č. 9/2020 ze dne 4. listopadu 2020 „Plán inventarizace majetku a závazků za rok 2020“, a to v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, a prováděcí vyhláškou č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků, v platném znění, a zmocňuje tajemníka Úřadu městské části Praha 16 k vydání nařízení i pro organizační složky a příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 16.

Zveřejněno: 09.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 99 x