Usnesení rady č.705

TAJ + OMH - provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. prosince 2020

Číslo rady: 51
č. 705
Ze dne 04.11.2020

rada  schvaluje

jmenování členů hlavní inventarizační komise pro provedení inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 ke dni 31. prosince 2020 ve složení:

Předseda

Ing. Pavel Jirásek, tajemník Úřadu městské části Praha 16.

Členové

Mgr. Miroslav Knotek, 1. místostarosta Městské části Praha 16,

Ing. Pavel Švitorka, vedoucí Odboru místního hospodářství Úřadu městské části Praha 16,

Stanislava Rašková, Úsek majetku a inventarizace Odboru místního hospodářství Úřadu městské části Praha 16,

Bc. Michaela Holubová, Úsek hospodářské správy Odboru místního hospodářství Úřadu městské části Praha 16,

Kateřina Valínová, DiS., vedoucí Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 16,

Gabriela Chvátalová, Úsek rozpočtových vztahů Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 16,

Zdeňka Kopáčová, Úsek rozpočtových vztahů Odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 16.

Zveřejněno: 09.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 101 x