Usnesení rady č.706

TAJ + OMH - provedení periodické inventarizace majetku a závazků Městské části Praha 16 v souvislosti s řádnou účetní závěrkou ke dni 31. prosince 2020

Číslo rady: 51
č. 706
Ze dne 04.11.2020

rada  schvaluje

jmenování členů dílčích inventarizačních komisí (Městská část Praha 16, Úřad městské části Praha 16, organizační složky a příspěvkové organizace zřízené Městskou částí Praha 16) pro provedení inventarizace majetku a závazků ke dni 31. prosince 2020.
Zveřejněno: 09.11.2020 – Martina Stará ; Přečteno 113 x