Usnesení rady č.1233

TAJ + OMH - uzavření smlouvy o poskytování služeb mobilní komunikace mezi objednatelem Městskou částí Praha 16 a poskytovatelem společností O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4

Číslo rady: 89
č. 1233
Ze dne 25.05.2022

rada  s o u h l a s í

s uzavřením smlouvy o poskytování služeb mobilní komunikace mezi objednatelem Městskou částí Praha 16 a poskytovatelem společností O2 Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, Za Brumlovkou 266/2, Praha 4.

Zveřejněno: 31.05.2022 – Martina Stará ; Přečteno 125 x