Usnesení rady č.1301

TAJ - odměna vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín

Číslo rady: 98
č. 1301
Ze dne 14.09.2022

rada  s o u h l a s í

s vyplacením odměny vedoucímu příspěvkové organizace Technické služby Praha - Radotín Milanu Kubcovi za splnění mimořádných úkolů ve III. čtvrtletí roku 2022.
Zveřejněno: 21.09.2022 – Martina Stará ; Přečteno 178 x