Ukliďme Česko v Radotíně: 130 dobrovolníků

Téměř 130 dobrovolníků se sešlo v sobotu 6. dubna, aby pomohlo zlepšit životní prostředí v Radotíně úklidem těch nejfrekventovanějších oblastí. 

Nejpočetnější část dobrovolníků se sešla u radotínské lávky a rozdělila se do tří skupin. První vyrazila po radotínské straně po proudu směrem do Šárova kola, druhá proti proudu k Říčním lázním a ke Zděři. Třetí skupina si vzala na starost zbraslavský břeh od lávky směrem až k Radotínskému mostu. Podobně jako v minulých letech byla akce organizačně zajištěna ze strany dobrovolníků ve spolupráci s Městskou částí Praha 16.

„Touto cestou bych chtěl poděkovat paní Martině Kratochvílové za organizaci letošního úklidu. Je skvělé, jak akce každý rok roste a ukazuje se tak, že Radotíňákům není lhostejné životní prostředí, ve kterém žijí. Svojí účastí tak dokazují, že jim na Radotíně opravdu záleží,“ říká místostarosta Miroslav Knotek, který se akce také zúčastnil. 

Ukliďme Česko, 6.4.2019 
Foto: Martina Kratochvílová
130 dobrovolníků se v Radotíně zúčastnilo akce "Ukliďme Česko"; 6.4.2019
Foto: Martina Kratochvílová 

Historicky první celostátní akce Ukliďme Česko proběhla v roce 2014. Tehdy ho v Radotíně organizovala rada městské části pod názvem „Ukliďme si Radotín“. Převážně zastupitele tehdy doplnili dobrovolníci z firmy Llyod a účast byla proti letošní akci minimální. V následujících letech už začali organizaci brát na sebe dobrovolníci ve spolupráci s městskou částí. 

"Poděkování samozřejmě patří všem, kteří dorazili – radotínským skautům, volejbalové přípravce RSK, rodičům, ostatním účastníkům, pražské IT firmě McKinsey (25 zaměstnanců mělo úklid jako team building), studentům Gymnázia Oty Pavla (úklid Černé rokle), učňům radotínského učiliště (úklid koryta Radotínského potoka) a nakonec i několika kolegům zastupitelům," dodává Knotek. 

Další snímky najdete ve fotogalerii
Fotogalerie na facebooku
Zveřejněno: 09.04.2019 – Jana Hejrová, DiS. ; Přečteno 1378 x